ХОСПИС - ЗН

  • 1-sl.jpg
  • hos6.jpg
  • sl5.jpg

Сдружение "Бъдеще за възрастните в България"

Сдружение "Бъдеще за възрастните в България" е неправителствена организация, имащо за цел да окаже съдействие за приобщаване към националните и европейски ценности, преодоляване на трудностите при социалната и здравна адаптация, финансово подпомагане на социални, здравни структури оказващи професионални услуги на и помощ на възрастни хора, подпомагане реформата в здравеопазването и социалното дело в сферата на промоцията, профилактиката, диагностиката, терапията, рехабилитацията, подпомагане на лица в риск, социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания в обществото, подпомагане на социално слаби семейства с болни възрастни хора, на самотни хора с медико-социални проблеми, на хора в терминално състояние, съдействие за изграждане на градове адаптирани за хора с увреждания: съдействие за провеждане на проучвания и научни иследвания в областа на гериатрията и участие в международни програми в област.