ХОСПИС-ЗН

ХОСПИС - ЗН

hospis

 

КАКВО Е "ХОСПИС - ЗН"?

Лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват медицинско наблюдение и поддържащо лечение на лица с хронични заболявания, терминални състояния и медико-социални проблеми. Дейноста се осъществява в сградата на хосписа в сътруднечество и взаимодийствие с други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ.

КАКВА Е НАШАТА ФИЛОСОФИЯ И ЦЕЛ?

Обгрижваните пациенти със своите проблеми "желания", потребности са в центъра на цялостната ни дейност. Нашето кредо е да дадем на болния възможност за живот максимално освободен от страданието и болестта. Нашата цел е да създадем атмосфера на сигурност, удобство, закрила.

НАШИЯТ ЕКИП

Пациентите от хосписа ще бъдат обслужвани от интердисциплинарен, ангажиран и квалифициран екип състоящ се от лекари, психолози, социални работници, болногледачи и доброволци.

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 • Непрекъснато (24-часово) или почасово медицинско наблюдение, медико-социално обслужване и квалифицирани грижи в хосписа на болни с тежки, в напреднал стадий заболявания, инвалиди и възрастни хора.
 • Обучение на болните и техните семейства - как да се справят с болеста.
 • Емоционална подкрепа на болните и техните близки.
 • Предоставяне на помощ при снабдяване на болните с медикаменти и пособия.
 • Осигуряване на възможност на рехабилитация.
 • Различни медико-социални дейности:
 • провеждане на поддържащо лечение по предписание на ОПЛ или лекар специалист.
 • Консултация със специалисти: невролог, психиатър, ортопед, онколог, хирург и др.
 • Манипулации: мускулни, венозни инжекции, включване на системи, смяна на превръзка, поставяне на катетър и др.
 • Хранене
 • Пране и гладене на дрехи
 • Съдействие при транспортиране на болния.
 • Хигенни грижи за болния.
 • Информация, поддръжка и съветване на болния и неговите близки.

КАК ДА СЕ СВЪРЖEТЕ С НАС?

Приемането в хосписа става:

 • след насочване от личния лекар, лекуващия лекар в болницата, ръководителя на социалния патронаж
 • при непосредствено потърсване на помощ от самия пациент или неговите близки.
 • за всеки пациент на хосписа се изготвя, не по-късно от два дни след постъпване, индивидуална програма за работа, след консултация с лекуващия лекар, семейството или близките на болния.